Municipio de Kuartango

Ayuntamiento de Kuartango
Euskera | Castellano

Composición

Alcalde - Alkate: Eduardo Fernández de Pinedo González (EAJ-PNV)

Secretaria Interventora Begoña Gorospe Pérez de Arenaza